Rama at Sita (Buod)

Rama at Sita, epiko ng mga hindu.


Tahimik na naninirahan sina Rama at Sita sa gubat. Binigyan kasi sila ng
karampatang parusa ng Haring si Ayodha. Sila ay ipinatapon sa gubat. Kasama ng mag-asawa si Lakshamanan.

Nagplano ang kapatid ng hari na si Surpnaka na akitin si Rama, at ito nga ay nagpanggap bilang isang dalaga.
Ngunit nabuko naman nila ito. Nagnais si Lakshamanan na patayin si Surpnaka ngunit napuruhan lamang
niya ay ang ilong at tainga nito.

Binago ni Surpnaka ang isinumbong sa kanyang masamang kapatid na si Ravana upang gantihan sina Rama at asawa nitong
si Sita. Humingi sila ng tulong kay Maritsa na kayang mag palit ng anyo.

Nag dalawang isip man, tinulungan pa din ni Maritsa ang masamang si Surpnaka. Ito ay nag anyong usa na kulay ginto.
Nakita ito ni Rama sa gubat si Maritsa na nag panggap na usa. Hinabol niya ito sa utos ng kanyang asawang si Sita.
Matagal na nawala si Rama kaya't nag takang sumunod si Lakshamanan. Doon sumunod si Lakshamanan.

Dito na nakahanap ng tyempo si Ravana na nagpanggap bilang isang matanda. Inalok nito ng limang libong alipin
si Sita upang gawing reyna. Ngunit tumanggi naman ito at nagalit ang tila matanda na si Ravana.

Tinangay ni Ravana si Sita at isinakay sa karuwaheng may pakpak. Pinigilan sila ng isang higanteng agila ngunit napatay ito ni Ravana.

Nakita ng magkapatid ang agila at sinabi kung anong nangyari bago nalagutan ng hininga.

Dahil sa lakas at kapangyarihan ni Rama, humingi ang magkapatid ng tulong sa mga unggoy.

Naging matindi ang labanan at natalo ni Rama si Ravana. Nagsama nang matiwasay ang mag-asawang si Rama at Sita.


Iba pang mga Alamat at Kwentong Bayan

Alamat Ni Prinsesa Manorah (Summary)

Alamat ng Makahiya (Summary)