Showing all articles under kwento category

Ang Agila at ang Maya (Pabula)

Isang Agila ang kasalukuyang lumilipad sa kalawakan, buong yabang niyang iniladlad at ibinuka ang kanyang malalapad na pakpak. Habang patuloy siya sa kanyang paglipad ay nakasalubong niya ang isang maliit na ibong Maya at hinamon niya ito.

Ang Buwang Hugis Suklay (Buod)

Noong unang panahon, may isang mangingisda ang lumuwas ng siyudad upang bumili ng kanyang gagamitin sa pangingisda.

Nagkamali ng Utos (Buod)

Sa isang malayong kaharian, may isang prisesang tutubi na lubos na minamahal ng kanyang amang hari at inang reyna.