Showing all articles under kwento category

Ang Buwang Hugis Suklay (Buod)

Noong unang panahon, may isang mangingisda ang lumuwas ng siyudad upang bumili ng kanyang gagamitin sa pangingisda.

Nagkamali ng Utos (Buod)

Sa isang malayong kaharian, may isang prisesang tutubi na lubos na minamahal ng kanyang amang hari at inang reyna.