Showing all articles under alamat category

Alamat ng Pinya (Buod)

Sa isang bayan malapit sa kabundukan, Mayroong mag-ina na naninirahan. Ang Balo na si Aling Rosa, kasama ang kanyang nag-iisang anak na ang pangalan ay Pinang.

Rama at Sita (Buod)

Tahimik na naninirahan sina Rama at Sita sa gubat. Binigyan kasi sila ng karampatang parusa ng Haring si Ayodha. Sila ay ipinatapon sa gubat. Kasama ng mag-asawa si Lakshamanan.