Showing all articles under alamat category

Alamat ng Pinya (Buod)

Sa isang bayan malapit sa kabundukan, Mayroong mag-ina na naninirahan. Ang Balo na si Aling Rosa, kasama ang kanyang nag-iisang anak na ang pangalan ay Pinang.