Showing all articles under alamat category

Alamat ng Pinya (Buod)

Sa isang bayan malapit sa kabundukan, Mayroong mag-ina na naninirahan. Ang Balo na si Aling Rosa, kasama ang kanyang nag-iisang anak na ang pangalan ay Pinang.

Ang Alamat ng Butiki (Buod ng Alamat)

Noong unang panahon, may isang batang ubod ng pilyo at pakialamero sa lahat ng bagay. Marami tuloy ang nagagalit, kaya madalas mapalo at mapagalitan si Kiko ng ama't ina.

Bakit Ikinakawag Ng Mga Aso Ang Kanilang Buntot (Buod ng Alamat)

May isang mayamang lalaki sa isang bayan na may alagang aso at pusa na talaga namang maraming pakinabang sa kaniya. Ang aso’y marami nang napagsilbihang amo at tumanda na rin ito nang husto kaya hindi na kayang makipaglaban pa. Ngunit mabuti siyang gabay at kasa-kasama ng pusa na malakas at matalino. May anak na babae ang amo nila na nag-aaral sa isang kumbento na may kalayuan sa bahay. Madalas niyang inuutusan ang aso at ang pusa na dalhan ng mga regalo ang kaniyang anak.

Cupid at Psyche (Buod at Aral)

Minsan, may isang hari na may tatlong anak na mahal na mahal niya. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Psyche, na siyang pinakabata at pinakamaganda. Mahal na mahal ng mga tao si Psyche na kahit ang diyosa na si Venus, na napakaganda, ay hindi maihambing.

Rama at Sita (Buod)

Tahimik na naninirahan sina Rama at Sita sa gubat. Binigyan kasi sila ng karampatang parusa ng Haring si Ayodha. Sila ay ipinatapon sa gubat. Kasama ng mag-asawa si Lakshamanan.