Showing all articles under aralin category

Mga bahagi ng Halaman

Ang halaman ang isa sa mga pinaka-importanteng bahagi ng ating daigdig. Isa ito sa mga nagsisilbing taga-bigay ng oxygen sa ating mundo, bukod pa dito ang mga bunga na maari nitong ibigay sa mga tao man o hayop. Narito ang listahan ng mga bahagi ng halaman.

Rama at Sita (Buod)

Tahimik na naninirahan sina Rama at Sita sa gubat. Binigyan kasi sila ng karampatang parusa ng Haring si Ayodha. Sila ay ipinatapon sa gubat. Kasama ng mag-asawa si Lakshamanan.