Ano Ang Wika at Pinagmulan ng Wika?

‚Äč
Ano ang Tinatawag na Wika or Language?

Ang wika ay isang sistema ng komunikasyon na ginagamit ng mga tao upang magpakatotoo, magpahayag ng kanilang damdamin at kaisipan, at makipag-ugnayan sa ibang tao sa kanilang kapaligiran. Ito ay binubuo ng mga tunog, titik, salita, at gramatika na mayroong mga kahulugan at natututunan ng mga tao sa pamamagitan ng mga proseso ng pagpapahayag, pagkatuto, at paggamit.

Ang bawat wika ay may kanyang sariling kaugalian, kasaysayan, kultura, at identidad. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon ng pagkakaunawaan at pakikipag-ugnayan ang mga tao sa kanilang mga kapwa, at nagiging bahagi ito ng kanilang pagkakakilanlan at pagkakakilanlan ng kanilang bansa at kultura.


Saan nagsimula ang pag gamit ng Wika?

May ilang teorya na nagpapaliwanag kung paano nabuo ang wika. Narito ang ilan sa mga ito:

Teorya ng Ebolusyon: Ayon sa teoryang ito, ang wika ay nabuo sa paglipas ng panahon at sa pag-unlad ng mga tao. Ito ay nagmula sa mga simpleng tunog na ginagamit ng mga sinaunang tao upang magpakatotoo at magpakalat ng mensahe. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng mas malawak na paggamit ng mga tunog, at sa kalaunan ay nabuo ang mga salita, balarila, at gramatika na ginagamit sa wika.

Teorya ng Sinasalitang Pagtutulungan: Ayon sa teoryang ito, ang wika ay nabuo dahil sa pangangailangan ng mga tao na magkaintindihan at magtulungan sa kanilang mga gawain. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap at paggamit ng mga salita, nagkaroon ng mas epektibong paraan ng pagtutulungan at komunikasyon sa mga gawain sa pamayanan.

Teorya ng Imitasyon: Ayon sa teoryang ito, ang wika ay nabuo sa pag-aaral ng mga tao sa pag-imita o pagsunod sa mga tunog na narinig nila sa kanilang kapaligiran. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng mga pagbabago sa mga tunog at pag-unlad ng mga salita at gramatika.

Teorya ng Sosyolinguwistika: Ayon sa teoryang ito, ang wika ay nabuo sa pangangailangan ng mga tao na makipag-ugnayan sa kanilang kapaligiran at kultura. Ang mga salita at gramatika ng wika ay nagmula sa mga kultura at paniniwala ng mga tao, at ang paggamit nito ay nagpapakita ng kanilang pagkakakilanlan at identidad.

Teorya ng Diyalektika: Ayon sa teoryang ito, ang wika ay nabuo sa pamamagitan ng pagtatalo at pagpapalitan ng mga kaisipan at opinyon ng mga tao. Sa pagtatalo, nagkaroon ng mga pagbabago sa mga salita at gramatika upang mas epektibong maipahayag ang kanilang mga kaisipan at opinyon.


Ano ang mga Barayti ng Wika?

Ang mga barayti ng wika ay nagtutukoy sa mga pagkakaiba sa paggamit ng wika, at nagaganap ito sa loob ng isang wika o dialect. Narito ang ilan sa mga uri ng barayti ng wika:

Barayti ng Dayalek - Ito ay mga pagkakaiba sa pagbigkas, balarila, at gramatika ng isang wika sa isang partikular na lugar o rehiyon. Halimbawa nito ay ang Tagalog ng Batangas at Bulacan, na mayroong mga pagkakaiba sa bokabularyo at pagbigkas.

Barayti ng Sosyolek - Ito ay mga pagkakaiba sa paggamit ng wika ng mga taong may magkaibang katayuan sa lipunan, tulad ng antas ng edukasyon, uri ng trabaho, o kasarian. Halimbawa nito ay ang paggamit ng mga salitang gay lingo o mga salitang pang-masa ng mga taong nasa ibang antas ng lipunan.

Barayti ng Idyolek - Ito ay mga pagkakaiba sa paggamit ng wika ng isang indibidwal, tulad ng mga salitang paborito o mga sariling pagpapakahulugan sa mga salita.

Barayti ng Register - Ito ay mga pagkakaiba sa paggamit ng wika batay sa sitwasyon o konteksto. Halimbawa nito ay ang paggamit ng mas malalim na bokabularyo sa pang-akademiko at mga propesyunal na sitwasyon kumpara sa pang-araw-araw na usapan.

Barayti ng Estilo - Ito ay mga pagkakaiba sa paraan ng paggamit ng wika, tulad ng pagpapahayag ng saloobin sa pamamagitan ng pagsulat, pagbasa, o pakikipag-usap. Halimbawa nito ay ang paggamit ng malikhaing pagsulat at mga tula.