Ano ang Pabula? Mga Halimbawa at Elemento ng Pabula

‚Äč

Ano ang Pabula?

Ang pabula ay isang uri ng kuwentong-bayan na karaniwang ginagamit upang magturo ng mga aral sa moralidad sa pamamagitan ng mga hayop bilang mga tauhan. Karaniwan itong mayroong malinaw na mensahe o aral na nais iparating sa mga mambabasa o tagapakinig.

Karaniwang ginagamit nito ang mga hayop o mga karakter na nag uusap maliban sa mga tao.

Halimbawa ng pabula ay ang kuwentong "Ang Leon at ang Daga" kung saan ang leon ay kinakatawan ng isang makapangyarihan at matapang na lider, samantalang ang daga ay isang matalinong hayop na ginagamit ang kanyang katalinuhan upang maprotektahan ang kanyang sarili mula sa kapahamakan. Sa kuwento, ang daga ay nakapagpakita ng katalinuhan upang mailigtas ang kanyang sarili mula sa leon. Ang aral na nais iparating sa kuwento ay ang kahalagahan ng katalinuhan sa pagharap sa mga hamon sa buhay.


Ang mga bahagi ng pabula ay ang sumusunod:

Pamagat - Ito ay tumutukoy sa pangalan ng pabula at nagbibigay ng isang ideya tungkol sa kung ano ang aasahan ng mga mambabasa o tagapakinig sa kuwento.

Simula - Ito ay nagpapakilala sa mga tauhan sa kuwento at naglalatag ng sitwasyon kung saan magaganap ang mga pangyayari.

Suliranin - Ito ay ang mga hamon o problema na kinahaharap ng mga tauhan sa kuwento. Karaniwan itong kaugnay ng aral na nais iparating ng pabula.

Banghay - Ito ay naglalaman ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kuwento. Karaniwan itong binubuo ng tatlong bahagi: ang umpisa, gitna, at wakas.

Katapusan - Ito ay ang kahihinatnan ng kuwento kung saan natutugunan ang suliranin o problema na kinaharap ng mga tauhan. Karaniwan itong mayroong aral na nais iparating sa mga mambabasa o tagapakinig.

Aral - Ito ay ang mensahe o kaisipang nais iparating ng pabula. Karaniwan itong naglalaman ng mga payo o tagubilin tungkol sa kung paano maging mabuti o mahusay na tao.


Ang ang mga Halimbawa ng Pabula?

Reference: Marvicrm.com

Ang Agila at ang Maya

Ang Kalabaw at ang Palaka

Ang Inahing Manok

Ang Aso at ang Uwak

Ang Langgam at ang Kalapati

Ang Lamok at ang Leon

Ang Gansa at ang Gintong Itlog

Ang tigre at ang Alamid

Ang Daga at ang Leon

Ang Biik at ang mga Tupa [Buod ng Pabula]

Ang Kabayo na nagdamit Leon [Buod ng Pabula]