50 Halimbawa ng Tambalang Salita na May Kahulugan

‚Äč

50 Halimbawa ng Tambalang Salita na may Kahulugan


Ano ang Tambalang Salita

Ang tambalang salita ay binubuo ng dalawang salitang pinagsama upang makabuo ng isang bagong kahulugan. Halimbawa ng mga tambalang salita ay "halimaw" (halaman + hayop), "gigil" (ngipin + gigil), at "barumbado" (barilan + matapang).


Dalawang uri ng Tambalan o Tambalang Salita

Tambalang Ganap - nakabubuo ng kahulugang iba sa kahulugan nga dalawang salitang pinagtambal. Hindi ito ginagamitan ng gitling.

Talambalang Di-Ganap - ang kahulugang ng salitang pinagtambal ay nananatili.  Ito ay ginagamitan nga gitling.

Ang mga halimbawa ng tambalang ganap ay binubuo ng dalawang salita na nagmula sa magkaibang salita at ginagamit upang makabuo ng bagong salita na mayroong sariling kahulugan. Narito ang 20 halimbawa ng tambalang ganap:

1.    Halimaw - halaman + hayop

2.    Baboy-damo - baboy + damo

3.    Pag-ibig - puso + ligaya

4.    Alas-otso - alas + walo

5.    Barumbado - baril + matapang

6.    Balat-sibuyas - balat + sibuyas

7.    Bigkis - bigkas + salita

8.    Gintong-araw - ginto + araw

9.    Ilaw-ari - ilaw + hari

10. Kumusta - kumain + husto

11. Litrato - liwanag + retrato

12. Masigasig - masigla + nag-aasikaso

13. Nagsasalita - nag + salita

14. Palamuti - palam + mutya

15. Salamat - sala + matuwid

16. Sariling atin - sarili + atin

17. Sipatlawin - sipa + lawin

18. Sumbatan - sumbat + banat

19. Tagapag-alaga - taga + pag-alaga

20. Tapat - taos + puso


Ang mga tambalang ganap na ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na talastasan upang maipahayag nang mas mabilis at mas maikli ang mga ideya o konsepto.

Ang mga halimbawa ng tambalang hindi ganap ay binubuo ng dalawang salita na nagmula sa magkaibang salita at ginagamit upang makabuo ng bagong salita na mayroong kahulugan na hindi katulad sa kahulugan ng dalawang salita na pinagsama. Narito ang 20 halimbawa ng tambalang hindi ganap:

1.    Bumabaha - bumaba + umabaha

2.    Nakakapagpabagabag - nakakapagpabagot + nakakabagbag

3.    Nababahala - nababasa + nahahalata

4.    Pumapalpak - pumapasa + bumabaligtad

5.    Sumasakabilang-buhay - sumasakay + nagsasakripisyo

6.    Naglalakbay-tahimik - naglalakbay + tahimik

7.    Nakakabighani - nakakabigla + nakakaaliw

8.    Umanib-pwersa - umanib + pwersa

9.    Bumubulusok - bumaba + umuusok

10. Nagpapakipot - nagpapakipot + nagpapakipot din

11. Nagsasalitang-kanto - nagsasalita + nakatira sa kanto

12. Nagtatanong-tanong - nagtatanong + nangangatuwiran

13. Nagsusulat-sulat - nagsusulat + madalas na sumulat

14. Lumilindol - lumulundag + kumikindat

15. Lumulutang - lumulundag + sumusulpot

16. Sumasaklolo - sumasama + tumutulong

17. Nagpapakalma - nagpapakalma + nagpapakalma din

18. Umiiyak-tawa - umiiyak + tumatawa

19. Nagpapakabog - nagpapakainit + nagpapakabig

20. Nagsasalita-ngiti - nagsasalita + nakangiti


Ang mga tambalang hindi ganap na ito ay ginagamit upang magbigay ng diin sa isang ideya o salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng bago at mas malinaw na kahulugan.

Ano ang pa ang mga ibang uri ng Tambalang Salita

Mayroong iba't ibang uri ng tambalang salita, at narito ang ilan sa mga ito:

1.    Pasulat - binubuo ng dalawang salitang sumusulat sa paraang magkasunod. Halimbawa: sumulat + sulat = sumulat.

2.    Pasalita - binubuo ng dalawang salitang nagsasalita sa paraang magkasunod. Halimbawa: bigkas + salita = bigkas.

3.    Pasang-ugat - binubuo ng dalawang salitang mayroong iisang ugat. Halimbawa: sakit + ulo = sakitulo.

4.    Pasang-kataga - binubuo ng dalawang salitang mayroong iisang bahagi ng salita. Halimbawa: kumain + inom = kuminom.

5.    Pasang-dikit - binubuo ng dalawang salitang nag-uugnay sa paraang magkakadikit. Halimbawa: pagsisisi + sisi = pagsisisi.

6.    Pasang-tabing - binubuo ng dalawang salitang nagpapakita ng magkakaibang pangyayari. Halimbawa: nagtampisaw + ulan = nagtampisaw.

Ito ay ilan lamang sa mga uri ng tambalang salita, at mayroon pang iba pang uri depende sa paraan ng pagkakabit ng dalawang salita.