Type the word and use it in a sentence

Supported Language(s):
Danish
German
English
Spanish
French
Indonesian
Tagalog

28 sentences found for "intelligence"

1. Additionally, the use of automation and artificial intelligence has raised concerns about job displacement and the potential for these technologies to be misused

2. Automation and artificial intelligence have further improved transportation, making it safer and more efficient

3. Einstein's brain was preserved after his death and has been studied by scientists to try to understand the neural basis of his exceptional intelligence.

4. He admired her for her intelligence and quick wit.

5. It may dull our imagination and intelligence.

6. L'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui vise à développer des systèmes intelligents.

7. L'intelligence artificielle peut aider à améliorer les traitements médicaux et les diagnostics.

8. L'intelligence artificielle peut aider à la conception de médicaments plus efficaces.

9. L'intelligence artificielle peut aider à optimiser les processus de production industrielle.

10. L'intelligence artificielle peut aider à prédire les comportements des consommateurs et à améliorer les stratégies de marketing.

11. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour aider à la planification urbaine et à la gestion des transports.

12. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour détecter et prévenir les activités criminelles.

13. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour détecter les fraudes financières et les menaces à la sécurité.

14. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour identifier les anomalies dans les données pour prévenir les problèmes futurs.

15. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour prédire les résultats des élections et des événements futurs.

16. Les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent apprendre à partir de données et améliorer leur performance au fil du temps.

17. Les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour optimiser la consommation d'énergie dans les bâtiments.

18. Les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour prédire les tendances du marché et ajuster les stratégies commerciales en conséquence.

19. Les assistants personnels virtuels, tels que Siri et Alexa, utilisent l'intelligence artificielle pour fournir des réponses aux questions des utilisateurs.

20. Les chatbots d'intelligence artificielle peuvent aider les entreprises à répondre aux demandes des clients.

21. Les outils de reconnaissance faciale utilisent l'intelligence artificielle pour identifier les individus dans les images.

22. Les robots dotés d'intelligence artificielle peuvent effectuer des tâches répétitives et dangereuses pour les humains.

23. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes complexes.

24. Les systèmes de recommandation d'intelligence artificielle peuvent aider à recommander des produits et des services aux clients.

25. Les voitures autonomes utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle pour prendre des décisions en temps réel.

26. Musk has been vocal about his concerns over the potential dangers of artificial intelligence.

27. The TikTok algorithm uses artificial intelligence to suggest videos to users based on their interests and behavior.

28. When we read books, we have to use our intelligence and imagination.

Random Sentences

1. Hoy akin yan! inagaw nya pabalik yung popcorn.

2. The children do not misbehave in class.

3. Mila Romero ang pangalan ng tiya ko.

4. Emphasis can help clarify and reinforce the meaning of a message.

5. Sa dakong huli, mas pinili ko pa rin ang magsinungaling kaysa sabihin ang totoo.

6. Ano ang ikinagalit ng mga katutubo?

7. Napakalaking ahas ang nakita ni Anjo.

8. Magaling maglaro ng chess si Joseph.

9. Ang tubig-ulan ay nagbibigay ng natural na tubig sa mga lawa at ilog, na nagbibigay ng tahanan at pagkain sa mga isda.

10. Ang pag-awit ng mga kanta at pagtugtog ng tradisyunal na musika ay bahagi ng pagdiriwang ng Chinese New Year.

11. Dadalawin ko ang aking mga alagang palaka sagot ng dalaga

12. Bantulot niyang binawi ang balde, nakatingin pa rin kay Ogor.

13. Matapos ang matagal na paghihintay, ang aking pag-aalinlangan ay napawi nang dumating ang inaasam kong pagkakataon.

14. Masdan mo ang aking mata.

15. Nang matuklasan ng binatilyong apo na siya ay isang pangit na hayop na, kumarimot siya patakas sa baranggay.

16. Kailangan mo rin ng malalim at malusog na lupa na may sapat na konsentrasyon ng nutrients

17. Electric cars are available in a variety of models and price ranges to suit different budgets and needs.

18. Los alergenos comunes, como el polen y el polvo, pueden causar tos en personas sensibles a ellos.

19. Pecel adalah hidangan sayuran yang dicampur dengan saus kacang yang kaya rasa.

20. Mahirap magsalita nang diretsahan, pero sana pwede ba kitang mahalin?

21. Magsisine kami sa makalawa ng hapon.

22. Los niños de familias pobres a menudo no tienen acceso a una nutrición adecuada.

23. Saan nyo balak mag honeymoon?

24. Ang pagtitiwala, ayon sa karanasan.

25. Nasa harap ng bangko ang bus stop.

26. Pagkatapos nyang maligo ay lumuwas na ito ng maynila.

27. Habang wala pang trabaho ay matuto kang magtiis na asin ang ulam.

28. Nagulat ako nang biglaan siyang tumawag at nangumusta sa akin.

29. Mahalagang magkaroon ng emergency fund upang maiwasan ang pagkakaroon ng utang sa panahon ng krisis o emergency.

30. Taman Safari Indonesia di Bogor adalah tempat wisata yang menampilkan satwa liar dari berbagai belahan dunia.

31. Ang pagkakaroon ng sariling realidad na hindi nakabatay sa mga katotohanan ay nagpapakita ng pagiging bulag sa katotohanan.

32. Gumawa ng pangit na drowing ang kaibigan ko.

33. Limitations can be a source of motivation to push oneself to achieve more.

34. Bakit ka natawa? Bakit ka nakangiti?

35. Ang poot ay nagpapalabo sa aking pananaw at nangunguna sa aking pag-iisip.

36. La escultura de Leonardo da Vinci nunca fue tan famosa como su pintura.

37. Ang sugal ay maaaring magdulot ng pagkawala ng pag-aasenso at pagkakataon sa buhay.

38. Einstein's contributions to science have had significant implications for our understanding of the universe and our place in it.

39. Dumaan ka kay Taba mamayang pag-uwi mo, narinig niyang bilin ng ina.

40. Women have diverse perspectives and voices that can enrich society and inform public policy.

41. Las escuelas tienen diferentes especializaciones, como arte, música, deportes y ciencias.

42. Sueño con tener mi propia casa en un lugar tranquilo. (I dream of having my own house in a peaceful place.)

43. Su vida personal fue complicada y difícil, a menudo luchando con la depresión y la soledad.

44. Lahat ng magagaling na maghahabi ay napakahanga sa kakayanan ni Amba.

45. Doa juga bisa dijadikan sarana untuk memohon kesembuhan dan keberkahan atas orang yang sakit.

46. Masama ang pakiramdam ko kagabi kaya ako ay biglaang nagpunta sa ospital.

47. A dedicated student is willing to put in the extra hours of studying to excel academically.

48. Saan-saan kayo lumibot sa Amerika?

49. If you want to secure a good seat at the concert, you have to arrive early - the early bird gets the worm.

50. La conexión a internet se puede hacer a través de una variedad de dispositivos, como computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas.

Recent Searches

intelligencedahontagalogdireksyonyumabonghinukaycanteeniiyaknagmamadalistatingbilipagsidlanestudyanteactornegroseskuwelasalitangmaghintaybilanggokasaysayanhimselfsoccerhumihingalmaasahanpansithigapamagatangkanmukhaakinporlinggo-linggosumalakayumaapawibabawmakapaniwalapinagkakaabalahanisinaramalumbaybalotisamalansanganmakatiyakglobalisasyonhamakbasketballsuspaanohubadmabigyanilongculturasinteractpopulationnaghuhumindigpadabogmagtatanimnagpanggapbinyagangpangsalapondonagsisilbiputahebahagyanayonguronatatakotnararamdamanpasukankabiyakmakinanglindolkinuskosmalamannalalamansabilangitmakakibotingkumakantananahimikeyatotoongbatokayonaksiyonnilimaslucypakiramdambanyotaosnalakininongkoronakuryentepangalanbasuratungkoltinanggapbanalcultivoatensyonhinanaplumutanghumihingigawaingkagipitanbayangmaruminataposmaninipissinghaldali-dalimag-isanglamanglalakipagraranaskailannatulalakaniladoonpoliticsmarangyangmanggadalandanpagkakamalibetamagkababataikawnaubosrinngunitdapit-haponnagingsimulamagdaraosayanregalopagluluksaikinamataypagtataposlupalopiyongcandidatesdadalhinginangbasketganidkatagapangkatpayongpag-isipanmalalimsamang-paladmakalawabitbitlikuranbabasugatanpangakomagandapagkatabing-dagatdesisyonanlungkotkahitlumisanallergydiningano-anolabananpasyapagkaingripogamotnakakulongkapagnasiradatapwatpalakanag-iisamasayang-masayasegundotamaexitdaganatatanawniyogkahariankaninumanbabasahingulatsamakatuwidninanaisbalanggloriahospitalultimatelyutak