Type the word and use it in a sentence

Supported Language(s):
Danish
German
English
Spanish
French
Indonesian
Tagalog

1 sentences found for "mesang"

1. Sunud-sunod na nakatalungko ang mga ito sa isa pang bangkong nas atagiliran ng nanggigimalmal na mesang kainan.

Random Sentences

1. El arte es una forma de expresión humana.

2. Women have faced discrimination and barriers in many areas of life, including education and employment.

3. A continuación se detallan los pasos para cultivar maíz en casa o en un pequeño huerto

4. Dapat tayong mag-ingat sa sobrang pangamba dahil ito ay maaaring makaapekto sa ating kalusugan.

5. Ayaw kong sumakay ng bus kung minsan.

6. The company used the acquired assets to upgrade its technology.

7. Nakarinig siya ng tawanan.

8. El cordón umbilical, que conecta al bebé con la placenta, será cortado después del nacimiento.

9. Naglalaway ang mga bata sa tuwing nakakakita ng mga kendi at tsokolate.

10. Viruses have been used in genetic engineering and biotechnology to develop new therapies and treatments.

11. Nahintakutan ang lahat at hindi magawang lumaban sa magbabagsik na tulisang-dagat.

12. Insider trading and market manipulation are illegal practices that can harm the integrity of the stock market.

13. Hindi nag-iingat ang bata kaya siya naaksidente sa kalsada.

14. Selling products: You can sell products online through your own website or through marketplaces like Amazon and Etsy

15. Kinuha nya yung wallet nya at inabot yung bayad.

16. Ang paglapastangan sa mga karapatan ng mga katutubo ay nagpapakita ng di-pagkakapantay-pantay sa lipunan.

17. LeBron James is known for his incredible basketball IQ, versatility, and ability to dominate the game in various positions.

18. The symptoms of pneumonia include cough, fever, and shortness of breath.

19. Musk was born in South Africa and later became a citizen of the United States and Canada.

20. I got my sister a cake and wrote "happy birthday" in frosting on top.

21. Sasagot na sana ako ng 'oo' ng...

22. Cheating can be caused by various factors, including boredom, lack of intimacy, or a desire for novelty or excitement.

23. Narinig kong sinabi nung dad niya.

24. I've been using this new software, and so far so good.

25. Il est important de connaître ses limites et de chercher de l'aide si l'on rencontre des problèmes liés au jeu.

26. Me gusta salir a caminar por la ciudad y descubrir lugares nuevos, es un pasatiempo muy entretenido.

27. Hendes personlighed er så fascinerende, at jeg ikke kan lade være med at tale med hende. (Her personality is so fascinating that I can't help but talk to her.)

28. I have received a promotion.

29. The uncertainty of the weather has led to the cancellation of the outdoor event.

30. Nous allons faire une promenade dans le parc cet après-midi.

31. Les hôpitaux sont des lieux où les patients peuvent recevoir des soins spécialisés.

32. Biglaan kaming nagkita ng mga kaibigan ko sa kalsada kanina.

33. Las labradoras son perros muy curiosos y siempre están explorando su entorno.

34. Ginaganap ang linggo ng wika ng Agosto.

35. Nay, ikaw na lang magsaing.

36. i Maico. Pagkuwan eh parang batang nagdabog siya.

37. Setelah kelahiran, calon ibu dan bayi akan mendapatkan perawatan khusus dari bidan atau dokter.

38. Football requires a lot of stamina, with players running and moving for extended periods of time without stopping.

39. The United States also has a capitalist economic system, where private individuals and businesses own and operate the means of production

40. Twitter has become an integral part of online culture, shaping conversations, sharing opinions, and connecting people across the globe.

41. She loved to travel, and therefore spent most of her savings on trips.

42. Many workplaces prioritize diversity, equity, and inclusion to create a more welcoming and supportive environment for all employees.

43. Dedication to environmental conservation involves taking actions to protect and preserve our planet for future generations.

44. Oscilloscopes are commonly used in electronics, telecommunications, engineering, and scientific research.

45. Nag-aaral siya sa Osaka University.

46. Sa aming probinsya, makikita mo ang mga bukid na mayabong na mga tanim.

47. Kailan niya ginagawa ang minatamis?

48. They have been dancing for hours.

49. Scientific data has helped to shape policies related to public health and safety.

50. The genetic material allows the virus to reproduce inside host cells and take over their machinery.

Recent Searches

mesangtangingtanongMaasimLumuwasginawaPalibhasarosasmagkapatidlumbaytatayopag-iyaksakade-dekorasyonnyenagisingTagalogngunitnagbabasaHabangwowmasayahinkababayanpanitikanperpektokayapagkalungkotsuzetteKapaglumabastanawinpakainredesmasipagpaglapastanganpanahonreorganizingmaligayarockmasinopcadenamarahilHuwebessaan-saanartificialtunaysnobpiecesnuclearbalitakinakawitansubalitinsektolumipasilogitsuratodasnagmistulangbaryomagbigaykemi,gumulongtulonggayunmanmagnanakawtumulongadoboannalumibotkamayprotegidomadamotnaghinalakawalpaglalayagperodoble-karanagbibigayanmabangispagkain1876nangyayaribagkuslagunapagkatakotunangnoongginamotpagpanawkailanasomorningnakikitaarawkasiyahanlinawsumunodbutotanggalinnababasahaponprobinsiyabaku-bakongpinangaralangnasanbesidesallowingmagalanginuminpagkamulatdinrolepingganadditionallyplasmabawaldidnabiglapumitasmadulasbeennapakaningningmatulunginnag-iisautak-biyapamilyatingnanbumuhosoperateinitpookpagbebentainiibigligayatalagasilyanangangakoargueeventosbahagiinanginterestnaglaongalingnoharalkungparaannagc-craveginoongmangingisdangpinaulananmagdaraosdekorasyonbahaytumalimmaghapongsiksikanayonpananakotpagbabasehannakakarinignagpapanggapbakalmayroongpagtutolrawthoughhalamanghanggangcandidatesdumatingsinumantapatkansernatakotpaninginkayangmalungkotpointsigawnakauslingmauboslapitanlabansumuotsharesalamatmaunawaan1920sbulaproperlybagyokatotohanantumambadhiramgymconsistbabesdamdamin