Type the word and use it in a sentence

Supported Language(s):
Danish
English
Spanish
Tagalog

3 sentences found for "production"

1. Additionally, there are concerns about the impact of television on the environment, as the production and disposal of television sets can lead to pollution

2. The United States also has a capitalist economic system, where private individuals and businesses own and operate the means of production

3. The United States has a capitalist economic system, where private individuals and businesses own and operate the means of production

Random Sentences

1. Ano-ano ang mga sangkap ng iyong spaghetti?

2. Ang illegal na droga ay mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang lungsod.

3. Pinagmasdan ko sya habang natutulog, mukha syang anghel...

4. Aling telebisyon ang nasa kusina?

5. Landet er et godt eksempel på, hvordan man kan skabe en velfungerende

6. Una niyang binasa ang batok---kaylamig at kaysarap ng tubig sa kanyang batok.

7. Ano pa ho ang dapat kong gawin?

8. Si Maestro Ryan ay napakahusay magturo.

9. The first mobile phone was developed in 1983, and since then, the technology has continued to improve

10. Nalugi ang kanilang negosyo.

11. Sabay sabay na nagtanghalian ang mga estudyante sa canteen.

12. Anong oras natatapos ang pulong?

13. Paano daw siya natalo ng isang matanda na mahina na ang mata at uugod-ugod pa.

14. Heto ho ang isang daang piso.

15. Si Aling Juana ang tagalaba ng pamilya.

16. Dumating na sila galing sa Australia.

17. Magkano ang pasahe sa bus mula sa Quezon City

18. Sa daan pa lamang, bago siya pumasok ng tarangkahan, ay natatanaw na niya ang kanyang anak na dalaga na nakapamintana sa kanilang barung-barong.

19. Television has a rich history, and its impact on society is far-reaching and complex

20. Pagtatanim at pagbebenta ng gulay ang kinabubuhay ng magasawang Waldo at Busyang na parehong masipag at mabait.

21. Magdala ka ng pampaganda mamayang gabi.

22. Hindi sila masiyado nakapagusap dahil nagpaalam agad ang dalaga na kailangan na niyang matulog.

23. Mahal ko iyong dinggin.

24. How I wonder what you are.

25. La música es una forma de arte universal que se ha practicado en todas las culturas desde tiempos ancestrales

26. Magsi-skiing ako sa buwan ng Enero.

27. Mabuti na lang at hindi ako nauntog sa bubong ng dyip.

28. Otro festival importante es el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que se celebra en junio y presenta una amplia variedad de géneros musicales

29. Hindi ninyo madadala sa hukay ang yaman ninyo.

30. Natawa si Aling Marta at pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestido upang magbayad.

31. May galak na sumusuno sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang pagkapuno ng sinundang balde.

32. It was invented in England by the Scottish scientist J.N. Baird in 1928 and the British Broadcasting Corporation was the first to broadcast television images in 1929. Previously the radio helped us hear things from far and near.

33. Hindi ibig sabihin na kuripot ang isang tao ay madamot na ito.

34. Magsasalita pa sana siya nang biglang may dumating.

35. Saan naman? nagtatakang tanong ko.

36. Naglalambing ang aking anak.

37. Ibinenta ni Mang Jose ang karne kay Katie.

38. Halos magkasing-edad sila ni Bereti kaya madaling nagkalapit ang mga loob.

39. May naisip lang kasi ako. sabi niya.

40. Anong award ang pinanalunan ni Peter?

41. In the 1970s, the answering machine was invented, it became a popular way for people to screen calls and leave messages

42. From there it spread to different other countries of the world

43. Nang mag-asawa ang mga kapatid ni Psyche, humingi siya ng payo kay Apollo kung sino ang dapat mapangasawa niya.

44. Hiram lamang natin ang ating buhay sa Diyos.

45. Ginaganap ang linggo ng wika ng Agosto.

46. Walang makakibo sa mga agwador.

47. Nasaktan, nagalit din ang lola at gumanti.

48. Takot, nanginginig ang kanyang mga daliri.

49. Kung ako si Maico? Malamang magwawala ako. aniya.

50. Pagkababa, mabilis na siyang nagyayang umuwi.

Recent Searches

productionsisterfollowedhampaslupamatabangnakakalasingharingfatherRawpagbabagopangulonagugutomlaronakaraannagniningningbumisitapinapakainkatieakmalaryngitisadventsoundbuwayaeventosbilangLamangumiilingtuladirogkinatatalungkuangbagkuspakikipagtagpopinagkiskisalislupadagokRinkuneDininternetfestivalaggressionisinalangmauliniganganoont-ibangwaglearnpootbilangindiyannaulinigankanayondawumiinitelectionsmakikitapageantkelanjuicematabaupondependingkinabukasanupworkmaduroregularmentekanatiisgregorianotransportpakistantrenginooregulering,publicationkahoypropensowidekundiegenpagkatabut-abotomgnagbasaspecifictumaholmainstreamtracktag-ulanbalahibodisfrutarbinibilicreateroonaguaamazonbarrocomaghaponcassandraevolucionadolindolcontinuediloilomerrymotionbagsakprobablementecontrolamagpa-checkuppinagmamasdanactingqualityneverenduringsangkaptinikkungpagdaminanoodnyedenreguleringincreaseayannaglabacoachingpatunayanpagkalungkotlumuhoddisyempresilapermitenbonifacioprimercitesocialesharingfríoreturnedlalakingdoingnagpatimplapublished,bastabuhokoncegotpinakamatapatothersmind:kasaltruefranciscodali-dalimahawaanfertilizerdalhinkinanangangahoyumuuwispeedkaramdamanfuncionesyoutube,emocionalkanilaalas-diyespasiyentehumalikbarung-barongactorgraduationideaslockedsaglitteachernitopirasomaistaglagasuniversitiestingnanerapnag-iinomdahilprogressnagdasalfactoresuddannelsedatapwatself-publishing,sasambulatpanginoondailynariningsuriinnalagutanalesiphone